Výbory

Organizační výbor – pražský týmOrganizační výbor – ústecký tým
Helena ZlámalováZdeněk Pejsar
Drahomíra KraťkováAnita Balcarová
Jindra LisalováJiří Soukup
Marta ŠlemendováJitku Píchovou

Návrh programového výboru konference
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. – děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
doc. Ing. Václav Vinš, CSc. – ředitel odboru VŠ MŠMT
RNDr. Helena Zlámalová, CSc., CSVŠ, v.v.i. Praha
PhDr. PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D., PF UJEP v Ústí nad Labem
RNDr. Petra Poulová, PhD., FIM UHK Hradec Králové
doc. Ing. Jan Lojda, CSc., ČADUV
RNDr. Eva Dvořáková, CDV TU Liberec
doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD., STU Bratislava
Ing. Miroslav Babinský, STU Bratislava
Mgr. Bedřich Zapletal, PedF OU v Ostravě
doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., FTK UP Olomouc
prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., PřF OU v Ostravě
PhDr. Iveta Bednaříková, PhD., PedF. UP Olomouc
doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., PF OU v Ostravě
Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., PF MU