Témata konference

  • Uplatnění projektů ESF pro rozvoj distančního vzdělávání v ČR.

  • Aktuální stav rozvoje distančního vzdělávání na VŠ a VOŠ.

  • Zkušenosti s přípravou a realizací studijních programů v distanční nebo kombinované formě studia.

  • Zkušenosti a poznatky s využíváním LMS při podpoře všech forem studia na VŠ a VOŠ.

  • Pedagogická práce v distančním vzdělávání – poznatky, náměty a zkušenosti autorů studijních opor a tutorů.

  • Uplatnění distanční formy studia v rámci programů a kurzů CŽV na VŠ.