Program konference

25.6. středa

9:00 Registrace

11:00 Slavnostní zahájení moderuje Dr. Zlámalová

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 14:30 moderuje Dr. Pejsar
 • Ludvík Eger: Inovativní aktivity v blended learningu na VŠ
 • Iveta Bednaříková: Role tutora distančního vzdělávání-reflexe aktérů této činnosti
 • Ivana Šimonová: Podíl studentů na formování procesu výuky cizích jazyků
 • Vanda Hájková, Jasmin Muhic´: WBL programy ve vysokoškolském vzdělávání
14:30 – 15:00 přestávka na kávu

15:00 – 16:30 moderuje Dr. Eger
 • Nataša Mazáčová: Možnosti e-learningu ve výuce didaktických kurzů
 • Karel Helman, Vladimír Přech :E-learningová podpora výuky obchodní angličtiny na SVŠES
 • Milada Písková: Kombinovaná forma studia knihovnictví na FPF SU - zkušenosti a perspektivy
 • Svatopluk Slovák, Pavel Dostál: Kombinované studium v učitelských oborech na PdF OU


26.6. čtvrtek

9:00 – 10:30 moderuje Ing. Soukup
 • František Lustig: E-learning ve fyzikálních laboratořích (vzdálené a virtuální laboratoře)
 • Jiří Soukup: Příprava multimediálních komponent pro studijní opory v CŽV
 • Eva Dvořáková: Roční kurz psychologie pro manažery
 • Jiří Hrbáček: Nástroje pro tvorbu interaktivních studijních opor
10:30 – 11:00 přestávka na kávu

11:00 – 11:30 poster sekce moderuje Dr. Kraťková

11:30 – 12:15 moderuje Dr. Kraťková
 • Doc. Ing. Václav Vinš – ředitel odboru VŠ MŠMT
 • Vladislav Pavlát, Přemysl Záškodný: Struktura kombinovaného a distančního studia v oborech aplikované ekonomie
 • Zuzana Horváthová: E-learning ako jedna z foriem inovácie univerzitných študijných predmetov
12:15 – 13:15 oběd

13:30 odjezd na exkurzi

20:00 společná večeře

27. 6. pátek

9:00 – 10:30 – moderuje Dr. Bednaříková
 • Lukáš Círus: Podpora Výuky Didaktických aspektů informačních technologií pro studenty
 • Helena Pavlíčková: Studium učitelství němčiny v kombinované formě
 • Jindra Lisalová, Anna Papřoková: Projekt ESF „Vysokoškolská pedagogika“
 • Helena Zlámalová, Iveta Bednaříková: Distanční vzdělávací modul „Vzdělávání dospělých“
Zakončení konference

Posterová sekce:

1. Miroslav Hrubý: Evropsky orientované distanční vzdělávání
2. Zdeněk Pejsar: Rozvoj elektronických forem vzdělávání v rámci nabídky CCV PF UJEP
3. Vladimír Vacek: Zkušenosti s přípravou a realizací projektu „E-learningové kurzy z účetnictví a daní pro osoby samostatně výdělečně činné se zaměřením na osoby s tělesným postižením“
4. Blanka Kalupová, Renata Mašková, Jana Žižlavská: Distanční vzdělávací program v oblasti BOZP a Požární ochrany pro další profesní vzdělávání
5. Nina Hrtoňová, Aleš Roček, Vladimír Zatloukal: MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce
6. Národní centrum distančního vzdělávání a jeho činnost


Celý program konference ke stažení zde (formát PDF, 71kB).