Pokyny pro autory příspěvků

Kontaktní osoba osoba a editor sborníku:   Ing. Jiří Soukup
  Centrum celoživotního vzdělávání
  PF UJEP
  Hoření 13
  400 96 Ústí nad Labem
  e-mail: soukup@pf.ujep.cz
  • Sborník bude elektronický na CD, doplněný tištěným sborníkem abstraktů. Bude opatřen ISBN. Důrazně prosíme autory, aby dodrželi termín zaslání příspěvku, jinak nemůžeme garantovat, že bude příspěvek do sborníku zařazen.
  • Délka příspěvku může být maximálně 15 stran včetně příloh.
  • Celý text pište v Arial fontu.
  • Řádkování 1,5, kromě abstraktu a klíčových slov, kde je řádkování jednoduché.
  • Okraje: zleva, horní, zprava a dolní - 2,5 cm.
  • % - znamená vždy vynechat 1 řádek - 12pt (vynechávat i mezi všemi odstavci textu)
  • Prosíme autory, aby předepsanou šablonu respektovali a použili, nemáme časovou ani personální kapacitu na redakční úpravy a změny. Proto příspěvky, které nebudou vyhovovat jednotné formě nebudeme do sborníku zařazovat.
  • Příspěvek bude moci být zařazen do sborníku pouze tehdy, bude-li zaplacen registrační poplatek.
  • Příspěvky prosíme posílat ve formátu doc. Pokud používáte vyšší verzi (Office 2007- docx), prosíme o uložení do verze 2003, z důvodů zjednodušení konverze do výsledné formy (Pozn.: Uložit jako - typ souboru 2003).
  • Příspěvek ve formátu předložené šablony zašlete na adresu konference@csvs.cz, zprávu laskavě označte jako PŘÍSPĚVEK, abychom ji snadno identifikovali.
Kontaktní osoby pro přípravu sborníku příspěvků:   Ing. Soukup Jiří
  tel: 475 282 372
  e-mail: soukup@pf.ujep.cz