Národní centrum distančního vzdělávání

ve spolupráci

s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


pořádají

V. národní konferenci

”Distanční vzdělávání v České republice
- současnost a budoucnost“

„Uplatnění výsledků projektů ESF pro rozvoj distančního vzdělávání na VŠ“


Konference se bude konat pod záštitou
náměstka ministra školství prof. Ing. Vlastimila Růžičky, CSc.
a rektorky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. Ing. Ivy Ritschelové, CSc.

Termín:25. června – 27. června 2008
Místo konání:Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
E-mail:konference@csvs.cz

Konference je tradičně věnována širokému spektru problematiky distančního vzdělávání, prezentaci nových didaktických prvků a pedagogických postupů, možnostem a zkušenostem s využitím informačních a komunikačních technologií pro výuku i pro podporu procesu učení se, prezentaci řešených projektů z této oblasti a diseminaci jejich výsledků.