Výbory

Organizační výbor - pražský tým

Helena Zlámalová
Marta Šlemendová
Jindra Lisalová
Libor Nováček
Jana Motyková
Drahomíra Kraťková

Organizační výbor - ostravský tým

Danuše Bauerová
Bedřich Zapletal
Petr Bulava
Jana Hrubá
Václav Friedrich
Ivana Prusenovská
Petra Číhalová
Kateřina Bauerová
Andrea Heilerová
Jitka Baňařová
David Varbanov
Renata Wolfová

Programový výbor konference

RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D., EkF VŠB-TU Ostrava
RNDr. Helena Zlámalová, CSc., CSVŠ Praha
Doc. Ing. Jan Lojda, CSc., ČADUV
RNDr. Eva Dvořáková, TU Liberec
Doc. Ing. Mikuláš Huba, Ph.D., STU Bratislava
Mgr. Bedřich Zapletal, PedF OU v Ostravě
Ing. Václav Friedrich, Ph.D., EkF VŠB-TU Ostrava
PhDr. Ladislav Venyš, CSc., Inergo a.s.
Ing. Helena Hanušová, CSc., FP VUT Brno
Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc., MFF UK Praha
Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., FTK UP Olomouc
Tomáš Hrdonka, Trask solutions Praha
Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., PřF OU v Ostravě
Doc. RNDr. František Koliba, CSc., OPF SLU v Opavě
Doc. Ing. Jana Hančlová, CSc., EkF VŠB-TU Ostrava