Seznam doposud přihlášených účastníků

DatumJménoŠkola / instituceVar. symbol
17.03.2008 Šlemendová Marta CSVŠ, v.v.i., Národní centrum distančního vzdělávání 2006060100
25.03.2008 Hrubý Miroslav Univerzita obrany, FVT, katedra komunikačních a informačních systémů 2006060101
27.03.2008 Bejček Vlastimil Vysoké učení technické v Brně, Institut celoživotního vzdělávání 2006060102
02.04.2008 Doubravová Šárka Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání 2006060107
02.04.2008 Slovák Svatopluk Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta 2006060108
02.04.2008 Dostál Pavel Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta 2006060109
02.04.2008 Kučerová Marie Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání 2006060110
02.04.2008 Dvořáková Eva Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání 2006060111
02.04.2008 Písková Milada Slezská univerzita v Opavě, Přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnctví 2006060112
02.04.2008 Tomek Karel Vzkumný ústav pedagogický v Praze, metodika 2006060113
03.04.2008 Chaloupka Luboš Univerzita Jana Amose Komenského Praha, rektor 2006060115
03.04.2008 Kolář Petr Univerzita Jana Amose Komenského Praha, prorektor 2006060116
07.04.2008 Círus Lukáš Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta / KMI 2006060123
08.04.2008 Hájková Vanda Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2006060124
08.04.2008 Muhic´ Jasmin Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2006060125
08.04.2008 Šimonová Ivana Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 2006060126
08.04.2008 Kulíšková Soňa Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., ooooo 2006060127
09.04.2008 Bednaříková Iveta Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky s celoškolskou působností 2006060128
09.04.2008 Hašková Barbora Masarykova Univerzita v Brně, Rektorát, Studijní odbor, U3V 2006060129
09.04.2008 Adamec Petr Masarykova univerzita v Brně, Rektorát, Studijní odbor - U3V 2006060130
09.04.2008 Petr Hampl Open Management CZ Int. s.r.o., The Open University 2006060131
09.04.2008 Hametová Jaroslava Open Management CZ Int. s.r.o., The Open University 2006060132
10.04.2008 Šenkýřová Bohuslava Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., rektorát 2006060133
11.04.2008 Eger Ludvík Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická 2006060134
11.04.2008 Valenta Miloslav MAHRA, spol. s r.o., Rekvalifikace 2006060135
13.04.2008 Gebauer Jaroslav Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, SPŠS 2006060136
14.04.2008 Kraťková Drahomíra Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Národní centrum distančního vzdělávání 2006060137
14.04.2008 Zapletal Bedřich Ostravská univerzita v ostravě, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky 2006060138
14.04.2008 Hrbáček Jiří Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta 2006060139
15.04.2008 Helman Karel Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Katedra jazyků a společenských věd 2006060140
15.04.2008 Kincl Tomáš Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu 2006060141
15.04.2008 Vacek Vladimír Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o., Katedra matematiky a informačních technologií 2006060142
15.04.2008 Lisalová Jindra Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., NCDiV 2006060143
17.04.2008 Lustig František Univerzita Karlova v Praze, Matematicko fyzikální fakulta 2006060144
21.04.2008 Maroušková Marie UJEP, FF 2006060145
21.04.2008 Zlámalová Helena Centrum pro studium vysokého školství,v.v.i., Národní centrum distančního vzdělávání 2006060146
22.04.2008 Pejsar Zdeněk Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L., Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání 2006060147
22.04.2008 Balcarová Anita Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L., Pedagogická fakulta, Centrum pedagogické praxe 2006060148
22.04.2008 Soukup Jiří Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L., Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání 2006060149
23.04.2008 Kraftová Ivana Univerzita Pardubice, Rektorát 2006060150
24.04.2008 Pavlíčková Helena Pavlickova Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická/katedra germanistiky 2006060151
24.04.2008 Danková Ľubica SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, Studijní středisko Praha 2006060153
25.04.2008 Halberštát Ladislav VR Group, a.s., oddělení výzkumu a vývoje 2006060154
25.04.2008 Štechová Marie Střední škola ekonom-podnikatelská SPEKTRUM, Střední škola ekonom-podnikatelská SPEKTRUM 2006060155
25.04.2008 Varhanová Alena Střední škola ekonom-podnikatelská SPEKTRUM, Střední škola ekonom-podnikatelská SPEKTRUM 2006060156
29.04.2008 Prouza Ludvík Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera 2006060157
05.05.2008 Mazáčová Nataša Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2006060158
12.05.2008 Chvostková Jarmila Policejní akademie ČR v Praze, Oddělení vzdělávání a rozvoje 2006060159
13.05.2008 Círus Lukáš Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická/ katedra matematiky 2006060160
13.05.2008 Novotný Vladimír Vysoká škola CEVRO institut, Katedra práva a veřejné zprávy 2006060162
13.05.2008 Záškodný Přemysl Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií, s.r.o, Aplikovaná ekonomie v soc. a zdravotní sféře 2006060163
15.05.2008 MÜLLER Antonín Univerzita obrany v Brně, Studijní oddělení 2006060164
16.05.2008 Kudela Marian CCA Group a.s., obchodní oddělení 2006060165
19.05.2008 Mezuláník Jiří Vysoká škola podnikání,a.s., katedra PMO 2006060166
19.05.2008 Taussik Zdeněk Vysoká škola podnikání,a.s, Katedra IIP 2006060167
04.06.2008 Úředníček Zdeněk Vysoká škola logistiky o.p.s., prorektor 2006060168
05.06.2008 Sýkora Karel Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 2006060169
07.06.2008 Kašparová Eva Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská, Katedra psychologie a sociologie řízení 2006060170
07.06.2008 Hedrlín Petr Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., studijní oddělení 2006060171
12.06.2008 Hrtoňová Nina Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky 2006060172
16.06.2008 Omelková Lenka Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, oddělení projektů 2006060173
16.06.2008 Luczka Miroslav Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, oddělení projektů 2006060174