Témata konference

  1. Prezentace výsledků řešených projektů z oblasti přípravy distančního vzdělávání a eLearningu. Příspěvky tohoto tématu budou akceptovány pouze formou poster.
  2. Distanční vzdělávání v rámci strategie celoživotního vzdělávání
  3. Aplikace metodiky distančního vzdělávání s ohledem na specifika studijních oborů/předmětů
  4. Využití ICT pro pedagogický proces, zkušenosti s eLearningem
  5. Role poradenství a řízení při distančním vzdělávání
  6. Zkušenosti pedagogů při realizaci kombinované a distanční formy studia na vysokých školách a dalších vzdělávacích institucích