Závazná registrace na konferenci

údaje označené * jsou povinné 
Příjmení *
Jméno *
Titul
IČ nebo DIČ školy / instituce *
Přesný název školy / instituce *
Fakulta / oddělení *
Ulice *
Město *
PSČ *
Telefon
E-mail *
Účast na konferenci *
Tematický celek příspěvku / posteru *
Prezentace výsledků řešených projektů z oblasti přípravy distančního vzdělávání a eLearningu (pouze poster)
Distanční vzdělávání v rámci strategie celoživotního vzdělávání
Aplikace metodiky distančního vzdělávání s ohledem na specifika studijních oborů/předmětů
Využití ICT pro pedagogický proces, zkušenosti s eLearningem
Role poradenství a řízení při distančním vzdělávání
Zkušenosti pedagogů při realizaci kombinované a distanční formy studia na vysokých školách a dalších vzdělávacích institucích
Název příspěvku / posteru v českém jazyce *
Autor (autoři) příspěvku / posteru *
Anotace příspěvku / posteru v českém jazyce *
Zájem o účast na exkurzi *
Poznámka