Konferenční poplatek

Konferenční poplatek je 2.000,- Kč. V poplatku jsou zahrnuty veškeré konferenční náklady včetně ceny sborníku příspěvků, ceny exkurze a kávy podávané o přestávce během jednání.

Konferenční poplatek zašlete na účet:
Komerční banka Praha, Spálená ul., č. ú. 70130011 / 0100
Variabilní symbol Vám bude přidělen při registraci. Pokud jste již zaregistrováni, naleznete jej v informačním e-mailu, který Vám byl při registraci automaticky odeslán, nebo na seznamu účastníků.

Zdůrazňujeme nutnost uvést variabilní symbol pod kterým jste evidováni v seznamu účastníků, abychom Vaši platbu snadno identifikovali. Všem včas a řádně registrovaným účastníkům bude při registraci na konferenci vydán daňový doklad o zaplacení konferenčního poplatku. Je možné provést platbu za více účastníků najednou, nutno však do platebního příkazu uvést jména všech účastníků nebo jejich variabilní symboly.