Pokyny pro autory příspěvků

  • Sborník bude elektronický na CD, doplněný tištěným sborníkem abstraktů. Bude opatřen ISBN. Důrazně prosíme autory, aby dodrželi termín zaslání příspěvku jinak nemůžeme garantovat, že bude příspěvek do sborníku zařazen.
  • Délka příspěvku může být maximálně 15 stran včetně příloh.
  • Celý text pište v Arial fontu.
  • Řádkování 1,5, kromě abstraktu a klíčových slov, kde je řádkování jednoduché.
  • Okraje: zleva, horní, zprava a dolní - 2,5 cm
  • % - znamená vždy vynechat 1 řádek - 12pt (vynechávat i mezi všemi odstavci textu)
  • Prosíme autory, aby předepsanou šablonu respektovali a použili, nemáme časovou ani personální kapacitu na redakční úpravy a změny. Proto příspěvky, které nebudou vyhovovat jednotné formě nebudeme do sborníku zařazovat.
  • Příspěvek bude moci být zařazen do sborníku pouze tehdy, bude-li zaplacen registrační poplatek
  • Můžete příspěvky posílat ve formátu doc, ale i pdf formátech. Doc příspěvky budeme předělávat do pdf formátu. Na adrese www.inpdf.cz můžete svůj soubor převést do pdf formátu, ale budete-li mít problém, uděláme to sami.
Příspěvek ve formátu předložené šablony zašlete na adresu konference@csvs.cz, zprávu laskavě označte jako PŘÍSPĚVEK, abychom ji snadno identifikovali.

Kontaktní osoby pro přípravu sborníku příspěvků: RNDr. Jindra Lisalová
Tel: 257 011 328
lisalova@csvs.cz
  MgA. Libor Nováček
Tel: 257 011 315
novacek@csvs.cz