Národní centrum distančního vzdělávání
(Centrum pro studium vysokého školství)

a Ekonomická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava

za podpory ČADUV

připravují

IV. národní konferenci

”Distanční vzdělávání v České republice
- současnost a budoucnost“

Konference se bude konat pod záštitou
náměstka ministryně školství doc. RNDr. Petra Koláře, CSc.
a děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Josefa Fialy, CSc.

Termín:28. - 30. června 2006
Místo konání:Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
E-mail:konference@csvs.cz

Konference je tradičně věnována širokému spektru problematiky distančního vzdělávání, prezentaci nových didaktických prvků a pedagogických postupů, možnostem a zkušenostem s využitím informačních a komunikačních technologií pro výuku i pro podporu procesu učení se, prezentaci řešených projektů z této oblasti a diseminaci jejich výsledků.