Výpůjční řád knihovny NCDiV

 

Veškeré další informace a přístup ke knihovnímu fondu zajišťuje  RNDr Jindra Lisalová, Tel. 257 011 328 Tento výpůjční řád vstupuje v platnost dnem otevření knihovny NCDiV - 1. března 2000

RNDr. Helena Zlámalová, CSc.

vedoucí NCDiV