Studijní kurzy NCDiV

K 1 - 30: Distanční studijní kurzy, vytvořené v rámci programu PHARE

K 31 - 36: Další distanční studijní kurzy, které nebyly vytvořené v rámci programu PHARE

Jedná se o ukázky kurzů, sloužících pouze pro studijní účely. Realizaci studia lze provádět po dohodě s majiteli licencí
 
Evid. číslo
Zkratka acronym
Název česky
Název anglicky
Majitel licence
Jazyk výuk. mate-

riálů

Výukový balík obsahuje
K-1
EUROLAW
Evropské právo European law in the field of trade and services, legislation of the single market, consumer law
Litva
AJ
CD-ROM, průvodce kurzem, soubor průvodců
K-2
EUROLI
Evropské právo a instituce European law and institutions
Estonsko
AJ
CD-ROM, kniha: průvodce právem EU, průvodce kurzem, průvodce pro tutory, průvodce pro studenty
K-3
CEES
Ekonomická statistika podle evropských standardů Course on European economic statistics
Slovinsko
AJ
CD-ROM, průvodce kurzem, tištěný studijní text v AJ (slovinská verze), tištěný studijní text v AJ (bulharská verze)
K-4
ABM&M
Rozvoj zkušeností v oblasti marketingu a řízení v zemědělství Development of post-experience programme in agro-business marketing and management
Maďarsko
AJ
CD-ROM, průvodce moduly (2 listy), brožované texty: Strategic management, Agricultural and food marketing management, Financial management for agricultural managers, European studies and law, Marketing information systems, Human resources management, Marketing research, International and export marketing
K-5
GFM
Všeobecné a finanční řízení veřejných a soukromých neziskových právnických osob General and financial management of public and private not-for- profit entities
Bulharsko
AJ
2 diskety (nutný WIN ZIP), 8 svazků tištěných textů: Financial management and control, Legal issues of not for profit organisations (dále NPO) book I, Legal issues NPO book II, General management of NPO book I, General management of NPO book II, Financial management and control of NPO book II, Financial management and control of NPO book III, Legal issues regarding NPO book III
K-6
BPOM
Distanční kurz o obchodním plánování pro otevřený trh Business planning for open markets
Litva
AJ
1 CD + 1 text v šanonu
K-7
DECHEM
Distanční kurz o řízení vysokých škol Distance education course on higher education management
Česká republika
AJ
v šanonu:1 CD-ROM s obálkou, průvodce pro studenty, průvodce pro tutory, sylaby jednotlivých modulů
K-8
PEP
Program pro profesionály ve zdravotnictví - péče o nemocné ve stavu deprese Palliative care education programme for health care professionals
Maďarsko
AJ
CD-ROM + videokazeta, učební texty: Palliative care, Experience of pain, Quality of life, Bereavement, Professional issues, Coping with suffering, Tutoring in the palliative care education programme
K-9
DEFCS
Distanční vzdělávání pro rodinnou terapii Distance education for family therapy, family counselling and supervision
Maďarsko
AJ
1 CD-ROM, 2 videokazety (Resource cassette, Instructional cassette), učební text 1x, informace pro studenty a tutory v modré obálce
K-10
ENVIMAN
Řízení s ohledem na životní prostředí Environmental management course adaptation
Maďarsko
AJ
v šanonu: CD-ROM, videokazeta, průvodce kurzem, tištěné stránky z modulu 8 - maďarská verze
K-11
QCM
Kvalita chemických měření  Quality of chemical measurement and chemical metrology
Slovenská republika
AJ
CD-ROM
K-12
EE-DEC
Energie a životní prostředí Energy & environment - distance education course
Slovenská republika
AJ
CD-ROM, plakát, propagační leták, průvodce kurzem, průvodce studiem, průvodce pro autora učebních materiálů
K-13
CEMEHE
Pokračující kurz pro inženýry - ochránce zdraví a životního prostředí Continuing education module for environmental-health engineers
Slovinsko
AJ
průvodce kurzem, vše další na Internetu, adresa uvedena v průvodci
K-14
SPARROW
Hospodaření s energií v domech a malých podnicích Energy conservation in buildings and small enterprises
Bulharsko
AJ
CD-ROM, které obsahuje 2 vložené texty: 1. průvodce pro lektora, 2. průvodce pro studenta
K-15
AGRIPO
Zemědělství a znečištění: problémy životního prostředí a jejich praktická řešení Agriculture and pollution: environmental problems and practical solutions
Litva
AJ
CD-ROM, videokazeta, texty: průvodce kurzem (LM-1), průvodce pro tutory (LM-2), průvodce pro studenty (LM-3), učební text (LM-4), 2 informační letáky
K-16
ECADELL
Distanční kurz "design v elektronice" Distance course on computer aided design in electronics
Bulharsko
AJ
CD-ROM, průvodce kurzem, průvodce studiem
K-17
RAPIDITY
Rychlý a podrobný úvod do problematiky informační technologie Rapid and in-depth introduction to information technology
Bulharsko
AJ
CD-ROM, videokazeta, 2 informační letáky, průvodce kurzem, průvodce pro učitele, průvodce pro studenty, brožované studijní texty: Information technologies: Overview, Computer science & information technologies applications, Information technologies: Overview 
K-18
EURONET-SOCIODIR
Síť distančního vzdělávání k rozvoji strategií pro manažery z oblasti sociální péče Distance education network to develop strategies for social care managers
Maďarsko
AJ
CD-ROM - Financial module, CD-ROM - Social politics, videokazety - Social work (bílá a žlutá ) Maďarsko, videokazeta - Social work - Rumunsko, průvodce kurzem, základní průvodce pro studenty - 2 ks, učební plány modulů: Poverty, Social work, Children´s protection, Braking out strategies in the care for the old, Social workers, Present day Hungarian social policy, Social politics, Efficient learning; učební text k modulu Social policy a k modulu Financial studies part 
K-19
EFMAREM
Angličtina pro námořní nouzové situace English for maritime emergencies
Bulharsko
AJ
CD-ROM, průvodce kurzem 
K-20
WT DT 2000
Kurz němčiny hospodářská, obchodní němčina  Wirtschaftssprache Deutsch 2000 Fit für Europa 2000

Business German course

Slovinsko
AJ, NJ
2 CD-ROM totéž, 2 audiokazety totéž, průvodce kurzem 2x, ukázky učebních textů 25 ks
K-21
MEBA
Moderní angličtina pro obyvatele Pobaltí Modern English for Baltic adults
Litva
AJ
v šanonu: průvodce pro tutory, průvodce studiem, závěrečná zkouška, učební texty kurzu
K-22
DEMAND
Plán, realizace a řízení distančního vzdělávání Design, implementatiton and management of telematics based distance education 
Bulharsko
AJ
CD-ROM, průvodce kurzem, průvodce učitelů, průvodce studentů
K-23
EUROPEANISATION
Přibližování se Evropě, instruktážní kurz pro odborné instituce Approaching Europe: a training course for europeanisation of a trainig institution
Slovinsko
AJ
CD-ROM v knize Průvodce pro uživatele, průvodce kurzem 
K-24
LOLA
Učení o otevřeném vyučování Learning about open learning
UK
AJ
CD-ROM, průvodce pro studenty, moduly: One, Two-Unit A-B, Three, Four, Five
K-25
DEMPCAE
Distanční modulární vzdělávací program pro počítačově zaměřené inženýrství Distance education modular programme for computer aided engineering
Česká republika
AJ
průvodce kurzem, evaluační formulář LM 16, průvodce studiem LM 17, průvodce pro tutory LM 18, moduly LM 1-13 
K-26
WAWAMAN
Rozvoj vodního hospodářství pro evropskou integraci Water industry development for European integration
Polsko
AJ
CD-ROM, videokazeta, průvodce kurzem, průvodce studentů, texty brožované I-V
K-27
UNIPHORM
Kurs pro profesionály týkající se geografického informačního systému Service for open GIS training for professional technical personnel
Maďarsko
AJ
CD-ROM, průvodce kurzem
K-28
Dokumenty vytvořené a shromážděné na ETF/PCU v Budapešti během let 1997 - 1999 shromáždě-no v

Maďarsku

AJ
CD-ROM
K-29
GOSH! Kurz zaměřený na vytváření profesionálního systému péče o bezpečnost a zdraví občanů v EU Gearing up to the Occupational Safety and Health Systems in the European Union Nizozemí
AJ
CD-ROM, brožura
K-30
Vysokoškolská pedagogika pro učitele-inženýry podle evropských standardů IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) "Higher Education Pedagogy for Teacher-engineers in accordance to IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik) European Standards" Česká republika + autoři textů
ČJ
CD-ROM
K-31
Moderní prezentace a vzdělání Česká republika
ČJ
CD-ROM, Informační průvodce distančním kurzem
K-32
ECDL Kurz pro samostudium European Computer Driving Licence Irsko, Česká republika
ČJ
Průvodce studiem + 7 modulů studijních textů: Modul l-Základy informačních systémů, 2Správa souborů, 3 Textový editor, 4 Tabulkový procesor, 5 Databáze, 6 Elektronická prezentace a 7 Síťové informační služby.
K-33
EADTU Food in Europe Potraviny v Evropě Socrates
AJ
3 moduly – Spotřeba a zdraví, Výroba a složení, Strategie dodávky
K-34
Zvláštní odborná způsobilost Česká republika
ČJ
Kurz je vstupním modulem systému vzdělávání pracovníků státní správy a zaměstnanců ve veřejné správě. Připravuje tyto zaměstnance pro výkon jejich funkce. Celý modul obsahuje sešity: Vybrané základní právní pojmy; Obecní zřízení;Okresní úřady; Krajské zřízení; Správní řízení I., II., III.
K-35
Úvod do distančního vzdělávání Introduction into Distance Education Česká republika + Rohlíková Lucie
ČJ
CD-ROM
K-36
Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící Introduction into Computer Typography (not only) for Deaf Česká republika Jaroslav Hrubý
ČJ
Učebnice, Materiály pro učitele + CD-ROM