Logo konference Příležitosti a rizika distančního vzdělávání
23. - 25. června 2010, Plzeň, Česká republika

Program


Konference byla zahájena ve středu 23. června 2010 ve večerních hodinách přípitkem v Bohemia Sekt centru ve Starém Plzenci.      

Odborný program:


        čtvrtek 24. června 2010: 9:30 – 16:30 hod,
        pátek 25. června 2010: 9:30 – 13:00 hod.


Ve čtvrtek 24. 6. byla po skončení programu pro účastníky konference připravena prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdroj, na kterou navázal společenský večer.

Vybrané příspěvky do časopisu AULA:


Lynette Naidoo: Integrating pedagogy, cognition and technology in distance education
Milan Hála, Jarmila Helmanová: Hodnocení e-learningu studenty SVŠES
Petra Poulová: Uplatnění e-learning na českých univerzitách – desetiletá historie
Jan Hán: Připravenost učitelů na využití eLearningu na základních, středních a vysokých školách ČR
Spojený příspěvek a doplněný výsledky výzkumu z projektu GAČR:
Kamila Olševičová, Karel Mls: Možnosti využití virtuálních světů k výuce
Karel Mls, Kamila Olševičová, Jiří Šťovíček: 3D virtuální světy pro podporu distanční výuky manažerských předmětů

Vybrané příspěvky do časopisu Andragogika:


Maryanne Maisano: Second Life – A Technological Simulation for Culturally Responsive Teaching for Every Classroom
Kamila Olševičová, Mls: Možnosti využití virtuálních světů ve výuce
Karel Mls, Kamila Olševičová, Jiří Šťovíček: 3D virtuální světy pro podporu distanční výuky manažerských předmětů
Mária Burianová, Milan Turčáni: Systém distančního vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov v univerzitním prostredí

Ke stažení:


Program konference DisCo 2010
Sborník konference DisCo 2010

Klíčové prezentace:
Mareš, J.: Problémy s hodnocením pedagogické efektivity v e-learningu
Naidoo, L: Integrating pedagogy, cognition and technology in distance education
Maisano, M: Bringing innovation to distance education for 21st century learners

Hála, M., Helmanová, J.: Hodnocení e-learningu studenty SVŠES
Hán, J.: Připravenost učitelů na využití eLearningu na základních, středních a vysokých školách ČR
Jelínek, J., Novotný, L.: ICT podpora komunikace - nejen v distančním vzdělávání
Krčmář, P., Pospíšilová, L.: eLearning as a Tool for Distance Language Teaching:Case Study
Kučera, D.: Pedagogicko-psychologické hranice distančního vzdělávání jako kvalitativní výzva
Langer, T.: Modulární systém kurzů distančního vzdělávání
Lukáčová, A., Šugár, J.: Pedagogický experiment na bázi využití ICT v edukaci cizích jazyků v rámci distančního studia
Olševičová, K., Mls, K.: Možnosti využití virtuálních světů k výuce
Peterka, T., Stieberová, B., Žilka, M., Němec, M.: Vzdělávací technologie kurzu podnikatelství pro techniky
Poulová, P.: Uplatnění eLearningu na českých univerzitách: desetiletá historie
Rohlíková, L., Vejvodová, J.: Blended learning ve vzdělávání akademických pracovníků aneb ke konstruktivismu konstruktivisticky
Šafránková, H., Poulová, P., Vojkůvková, I.: Konstruktivismus v praxi vysokých škol vzdělávací program pro vysokoškolské učitele na UHK

Úvodní přednášky

Lynette Naidoo vystoupila na konferenci DisCo 2010 s příspěvkem "Integrating pedagogy, cognition and technology in distance education", v kterém se věnovala výzvám stojícím před distančním vzděláním ve 21. století. Řešení nalézá v dialogu mezi technologickými a kognitivními aspekty pedagogiky a e-learningu.
Lynette Naidoo působí od roku 2000 na katedře komunikačních studií University of South Africa, největší africké otevřené univerzity. Zajímá se především o distanční vzdělávání v oblasti vysokého školství a používání e-learningu.

Vybrané publikace z minulého roku:
Mbatha, B.T. & Naidoo, L. 2009. Complexities of e-learning in an ODL environment: the experience of students at the University of South Africa (Unisa). In proceedings of the 10th Department of Library and Information Science (DLIS) conference at the University of Zululand in South Africa.
Mbatha, B.T. & Naidoo, L. 2009. Paradoxes and dilemmas in diffusion and adoption of electronic learning: the case of the University of South Africa. In proceedings of the International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI) 2009 in Spain.

Maryanne Maisano vystoupila na konferenci s tématem příspěvku "Second Life – A Technological Simulation for Culturally Responsive Teaching for Every Classroom".
V současné době působí na katedře profesionálního vzdělávání University of North Carolina v Pembroke. Zaměřuje se především na implementaci inovací do života studentů. Má zkušenosti jak z privátního, tak veřejného sektoru. Ve výuce prosazuje principy rozmanitosti, sociální spravedlnosti a komunitní soudržnosti. Momentálně se nejvíce zaměřuje na výzkum nových technologií a jejich využití pro zlepšení výuky, a to jak v distančním, tak v prezenčním vzdělávání.

Vybrané publikace z minulého roku:
Maisano, M., (December, 2009) Second life - a technological simulation for bringing global perspectives of social justice and human rights to every classroom, Winter Edition of Innovative Learning Technologies (in press).
Maisano, M., (April, 2009) A Work of A.R.T., Accountability, Responsibility, and Teamwork: A Cross-Cultural Model for Individualizing Instruction America Journal of Educational

Na konferenci DisCo 2010 dále vystoupil prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ve svém příspěvku shrnul poznatky o obtížích, které provázejí zjišťování pedagogické efektivity u toho typu distančního vzdělávání, jež využívá počítače, nikoli tištěných studijních opor. Výklad nejprve upozornil na dosavadní podobu výzkumů pedagogické efektivity kursů, které jsou založeny na e-learningu. Poté konfrontoval nové podněty pro výzkum efektivity s výzkumnou realitou. Přednáška připomněla též terminologické problémy s definováním efektivity (efficiency, effectiveness, efektornost).
S oporou o práce V. Kuliče rozlišuje pět možných podob pedagogické efektivity: cílovou, subjektovou, rezultativní, procesuální a nákladovou. Byly naznačeny možné postupy při měření pedagogické efektivity. Předloží novější pokusy o taxonomii pedagogické efektivity (Makkiová, 2002; Kuittinenová, 1998; Fresen, 2007), které by se daly využít i v našich podmínkách.
Na rozdíl od tradičních pohledů, které se soustřeďují primárně na výsledky procesu učení, připomněl referát možnosti hodnocení efektivity vlastního průběhu učení. Uvedl zajímavé výsledky hodnocení efektivity kombinované formy studia na pěti fakultách Univerzity Karlovy. V závěru referát zmínil nové proměnné, které studentům komplikující distanční učení pomocí počítače.


Informace o doprovodném programu najdete v sekci Společenské akce.

nahled na plzensky pivovar nahled na plzensky park nahled na plzensky kostel nahled na plzensky kostel nahled na plzensky kostel
TOPlist