Logo konference Příležitosti a rizika distančního vzdělávání
23. - 25. června 2010, Plzeň, Česká republika

Důležité termíny

  • Termín pro odevzdání abstraktu: 18. dubna 2010

  • Potvrzení přijetí abstraktu: 25. dubna 2010

  • Termín pro odevzdání příspěvku:  16. května 2010

  • Mezní termín pro snížené vložné: 25. května 2010

  • Mezní termín registrace: 5. června 2010

  • Termín konference: 23. - 25. června 2010

TOPlist