Logo konference Příležitosti a rizika distančního vzdělávání
23. - 25. června 2010, Plzeň, Česká republika

Programový výbor

Ing. Helena Šebková, CSc., Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA, Česká asociace distančního universitního vzdělávání
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře
RNDr. Helena Zlámalová, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Organizační výbor

doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Helena Šebková, CSc., Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Zbyněk Machát, Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Hana Sochorová, Západočeská univerzita v Plzni

TOPlist