Logo konference Příležitosti a rizika distančního vzdělávání
23. - 25. června 2010, Plzeň, Česká republika

Témata konference

Cílem konference DisCo 2010 je vytvořit akademický prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti distančního vzdělávání. Zaměření konference se týká především těchto témat:

 • Teorie a systémy distančního vzdělávání
  • Filosofie a teorie distančního vzdělávání
  • Globalizace vzdělávání a interkulturní aspekty
  • Instituce a systémy distančního vzdělávání
  • Interuniverzitní spolupráce
  • Výzkum v oblasti distančního vzdělávání
 • Management, organizace a technologie
  • Inovace a trendy
  • Hodnocení kvality
  • Ekonomické aspekty distančního vzdělávání
  • Profesionální rozvoj a vzdělávání akademických pracovníků
  • Institucionální podpora studentů
  • Vzdělávací technologie
  • Management a organizace
 • Pedagogicko-psychologické aspekty distančního vzdělávání
  • Studenti - styly učení, přístup ke vzdělání
  • Distanční vzdělávání a teorie učení
  • Konstruktivismus, konektivismus, učení zaměřené na studenta
  • Učení a virtuální realita
  • Interaktivita a komunikace
  • Koncepce a příprava studijních opor

Call for papers - plné znění

TOPlist