Logo konference Příležitosti a rizika distančního vzdělávání
23. - 25. června 2010, Plzeň, Česká republika

Pokyny pro autory

Abstrakt příspěvku

Rozšířený abstrakt v anglickém jazyce v rozsahu max. 2 strany (včetně literatury) zasílejte na e-mailovou adresu beseda@csvs.cz nejpozději do  18. dubna 2010. Abstrakt zpracujte podle šablony disco_abstrakt.rtf. V názvu abstraktu prosím uveďte jméno prvního autora (například NOVAK.rtf). O přijetí abstraktu budete informováni do 25. dubna 2010.

Příspěvek

Na konferenci budou přijímány příspěvky v jazyce českém, slovenském a anglickém. Finální verzi příspěvku zasílejte na e-mailovou adresu beseda@csvs.cz do 16. května 2010.
Příspěvek nesmí přesáhnout 6 stran a musí být zpracován podle šablony disco_prispevek.rtf. Finální verzi příspěvku prosím zašlete ve dvou formátech *.rtf a *.pdf. V názvu příspěvku uveďte jméno prvního autora (například NOVAK.rtf a NOVAK.pdf)

Nejlepší příspěvky budou uveřejněny v časopise logo nebo logo.

Pokyny pro autory posterů

Postery se musí tématicky týkat zaměření konference. Nejpozději do  16. května 2010 zašlete, prosím, abstrakt posteru v maximálním rozsahu 1 800 znaků včetně mezer na beseda@csvs.cz. O přijetí či zamítnutí posterů budete informováni nejpozději do 30. května 2010. Grafickému ztvárnění se meze nekladou, maximální velikost posteru může být 594 x 841 mm (velikost A1).

Technické vybavení

Všechny jednací prostory budou vybaveny projektorem a počítačem s internetovým připojením. Prosíme přednášející, aby si funkčnost svých prezentací vyzkoušeli vždy před začátkem jednacího bloku. V každé konferenční místnosti bude zajištěna technická podpora. 

 

TOPlist