CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Nabídka služeb CSVŠ      CSVŠ, v.v.i. v rámci tzv. jiné činnosti (§ 21, odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) nabízí vysokým školám a dalším zájemcům tyto služby:

Poradenství v oblastech:
  • systémy vnitřního zajišťování kvality
  • institucionální výzkum
  • zpracování dlouhodobých záměrů a jiných strategických materiálů
  • příprava výročních zpráv
  • příprava projektů
  • využití metodiky U-MAP pro typologii vysokých škol

Kurzy
Nabízíme tyto e-learningové kurzy (v současné době) zdarma:
Příprava, realizace, a zpracování sociologických výzkumů

       Více informací informací o typech námi nabízených sociologických výzkumů najdete zde ( ).

Podrobnější informace lze získat dotazem na adrese csvs@csvs.cz
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB