CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

PROJEKTY USKUTEČNĚNÉ


 1. Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age

 2. Posuny v regionálních hodnotových strukturách ve společnosti České republiky, jako základ pro účinné zaměření rozvoje trhu práce, poklesu nezaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení

 3. Projekt Věda pro život, život pro vědu

 4. Média ve formálním a neformálním vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny

 5. „IBAR - Identifikace bariér při implementaci Evropských standardů a směrnic pro zajišťování kvality ve vysokém školství na institucionální úrovni“

 6. Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice (GAČR P404/11/0127, 2011-2013)

 7. Spolupořádáme mezinárodní konferenci Cross Industry Technology Transfer and Innovation Conference (TTI 2012), která se uskuteční v Praze 5. a 6. listopadu, 2012.

 8. Síť regionálních koordinátorů podpora přírodovědných a technických oborů Ústecký kraj

 9. "JOREP – Investments on joint and open R&D programmes and analysis of their economic impact"

 10. Mezinárodní projekt „EUMIDA – Feasibility Study forCreating a European University Data Collection“

 11. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Návrh začlenění Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání do národního systému terciárního vzdělávání“

 12. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Srovnávací analýza národních deskriptorů s deskriptory vybraných evropských kvalifikačních rámců“.

 13. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Podkladová analýza pro přípravu Dlouhodobého záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2011 až 2015“.

 14. Mezinárodní projekt „Research in the non-university highereducationsector in Europe“

 15. Veřejná zakázka pro IPn RTV: „Studie a analýzy“

 16. Projekt Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků

 17. Projekt Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy (SPAV)

 18. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Aktuální úkoly v oblasti terciárního vzdělávání pro období 2008 (analýzy mezinárodních dokumentů, příprava dokumentů pro předsednictví ČR v Evropské unii, podklady pro dlouhodobé záměry MŠMT, distanční vzdělávání, uznávání dokladů o vzdělání, vytváření národního kvalifikačního rámce)“

 19. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání“

 20. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Zpracování textu publikace „Higher Education in the Czech Republic – 2008“

 21. Veřejná zakázka pro MŠMT: „Spolupráce na vytváření národního rámce kvalifikací v oblasti terciárního vzdělávání“

 22. Mezinárodní projekt: „Public funding of research in Central and Eastern European countries“

 23. Projekt „VZEDOS – Vzdělávání pedagogů dospělých“

 24. Projekt „Vysokoškolská pedagogika“

 25. Mezinárodní projekt: „Thematic Review of Tertiary Education“

 26. Projekt: „Hodnocení kvality vysokých škol“


CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB