AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuREDAKČNÍ RADA


Šéfredaktorka:
Ing. Helena Šebková, CSc.

Zástupce šefredaktorky:
Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Redakční kruh (spolu s šéfredaktorkou a jejím zástupcem):
Doc. Karel Müller, CSc.
Mgr. Petr Pabian, ThD.
Ing. Libor Prudký, Ph.D.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

Redakční rada (spolu s redakčním kruhem):
Ing. Bc. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP
PhDr. Josef Basl, Ph.D.
Ing. Jan Koucký, Ph.D.
Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Dipl.-Ing. Dr.phil. Prof. Adolf Melezinek, Dr.h.c.mult.
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Výkonná redaktorka:
Marta Šlemendová

Jazyková redakce:
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist