AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 20/2012, č. 1
---------------------------------------

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se vám do rukou první letošní číslo časopisu Aula ve zcela nové podobě. Po zkušenostech minulých let jsme přistoupili k některým změnám, které, jak doufáme, přispějí k tomu, aby byl náš časopis vnímán jako standardní vědecký časopis a i jako zdroj zajímavých a inspirativních informací z oboru. Po obsahové stránce chceme nadále držet vysokou úroveň výzkumných studií, přinášet podnětné a poučené diskuse k zásadním otázkám vysokoškolské politiky a v neposlední řadě poskytovat pokud možno kompletní informace o dění v našem oboru u nás a v nejdůležitějších tématech i v zahraničí. Potud se nic nemění. Velkou změnou však je nová grafická podoba, která snad bude čtenářsky přívětivější a odpovídá současnému standardu vědeckých časopisů. Druhou změnou je změna periodicity ze čtvrtletní na pololetní. Jsme přesvědčeni, a naše dosavadní zkušenost to potvrzuje, že množství kvalitních původních výzkumných studií v oblasti našeho zájmu není v České republice více, než právě do dvou čísel ročně. Nad tento rámec pak chceme iniciovat monotematická čísla (nebo odpovídat na jejich nabídku) v podobě, jak jste se s ní mohli setkat již v minulém roce. Musíme přiznat, že k těmto změnám nás vedla také současná finanční situace, která vydávání takto specializovaných odborných časopisů není příliš nakloněna. A v této souvislosti musíme dodat i nemilou zprávu, že jsme byli nuceni přistoupit ke standardnímu zpoplatnění časopisu. Věříme, že částka vynaložená na koupi našeho časopisu se vám, čtenářům a čtenářkám, bohatě vrátí v jeho kvalitním obsahu a zpracování. Samozřejmě je na vašem rozhodnutí, zda nám zůstanete věrní a budete nadále našimi příznivci. Toto první nové číslo vám poskytujeme zdarma a přikládáme objednávku, kde můžete specifikovat vaše preference předplatného. Velmi stojíme o vaše názory a připomínky k nové podobě časopisu i o náměty na zlepšení a obohacení obsahu. Předem za ně děkujeme. Za sebe vám přeji mnoho zajímavých čtenářských zážitků s prvním číslem časopisu Aula v nové podobě a, jak doufám, i s budoucími čísly a ročníky, které pro vás připravujeme. Principium omnis rei maxima pars!

Za redakční kruh
zástupce šéfredaktorky
Karel Šima


Studie


Ondřej Roubal: Vzdělávání marketingových specialistů a očekávání marketingové praxe


Abstract: Higher education moved from an elite form to a matter of mass. The proportion of graduates in the labor market rises. The production of graduates is faster than the growth of skilled jobs. Education is no longer seen as a lift to higher statute, it becomes a personal strategy insuring against the risk of social decline. The current marketing practices increases its demands laid on graduates, university degree is no guarantee of occupation acquirement or occupational mobility. Marketing practices requires from graduates not only some level of knowledge, but also practical skills. It is necessary to examine empirically what the future marketing specialists expect from the educational process and what is required by managers of marketing agencies.


Martin Zelenka, Radim Ryška: Absolventi vysokých škol: kompetence a profesní úspěch


Abstract: The topic of transition from higher education to the labour market is becoming an increasingly important as rapidly growing numbers of graduates are leaving higher education in the Czech Republic. In 2010 a national survey called REFLEX 2010 was conducted. More than 8.5 thousand of electronically completed questionnaires were collected from those who graduated in years 2005 and 2006. It builds on similar international project REFLEX that was conducted in 2005 and 2006. It touches many subjects such as evaluation of study, transition period, first job and professional success. It is important to understand how higher education institutions impact their graduates, their competencies and their success in the labour market. The main focus of the paper is to analyze the relationship between different characteristics of education, competencies and professional success which is expressed by several objective and subjective measures.


Petr Pabian: Jak se učí na vysokých školách: výzkumný směr „přístupů k učení“


Abstract: This article summarises the theory of approaches to learning in higher education. After explaining the core distinction between deep and surface approaches the articles reviews related theoretical concepts: the SOLO taxonomy of learning outcomes, perceptions of the learning environment, conceptions of learning, conceptions of and approaches to teaching, disciplinary ways of thinking and practicing, threshold concepts and constructive alignment. By way of conclusion, the article discusses social-scientific criticisms of the individualistic limitations of this theory. These criticisms acknowledge the value of the approaches to learning theory but seek to re-contruct it by integrating into the more mainstream social-scientific research approaches.


Hana Jonášová, Karel Michálek, Jan Panuš: Možné využívání nových trendů komunikace ve vysokoškolském vzdělávání


Abstract: From the perspective of information technologies we call the current generation of students as a network generation. Expansion of the internet, mobile networks and services such as email, text and multimedia messages, web multimedia content and online social networks were the key for the formation and characterization of that generation. This generation is in contact with the latest technologies from its early age. Educational institutions should do their best for the creation of such conditions for students so that they might use these skills for studying and further completion and development of these skills. This is the possible way how the information and communication technologies contribute to the education and the student knows how to use these technologies to increase his/her competitiveness at the labour market. The aim of the paper is to describe the structure of the group of students from the chosen faculty of the University of Pardubice. We created a questionnaire and analysed obtained data by cluster analysis and social network analysis.

Zprávy z výzkumu


Milan Klement, Jiří Dostál:Využívání a role e-learningu v současném vysokoškolském vzdělávání


Abstract: Over the last few years, e-learning has become an integral part of tertiary education, not only within the framework of part-time study modes, but increasingly also in the full time programs of study, accredited and implemented at Czech tertiary institutions. In connection with its deployment on a larger scale a number of problems arose. That resulted in the formulation of new research hypotheses, among the most important being the presumed influence of some factors on the quality of education using e-learning, the necessity of an effective activization of students, of the creation and development of their competencies. The influencing factors are numerous, external as well as internal, acting more or less covertly, to a greater or lesser intensity. It is however of high importance to identify, describe, analyze, and minimize or maximize their influence so as to prevent them from a large-scale and negative influencing of the tertiary education under the pressure of fashion trends.


Lenka Dejmalová: Osobní organizace vysokoškolských studentů- výsledky pilotního šetření


Abstract: The article deals with the personal management of higher education students, especially personal management skills. Effective personal organization and time management are prerequisite for study and carrer success. The term personal organization is explained and applied to higher education environment and higher education study. Several domestic and foreign research works focused on difficulties students may face are mentioned. The pilot research of personal organization of higher education students based on qualitative methodology is described and the results are presented.

Recenze


Lucas Lisa: The Research Game in Academic Life (Michaela Šmídová)


Urbášek Pavel: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace (Hana Zimmerhaklová )

Zprávy


Konference DisCo 2012 – 25. - 27. června 2012 (Jan Beseda, Zbyněk Machát)


Konference ICERI 2011 – 21. - 22. října 2011 (Daniel Mareš)
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist