AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 17/2009, č. 1
---------------------------------------

Úvodem

Zdeněk Pinc: Vzdělání a povolání – příspěvek k ideji university


Studie, články

Jan Koucký : Kolik máme vysokoškoláků? Expanze terciárního vzdělávání v ČR ve vývojovém a srovnávacím pohledu


Lenka Krhutová: K PŘÍSTUPNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROSTŘEDÍ STUDENTŮM VYSOKÝCH ŠKOL SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA A V ČESKÉ REPUBLICE


Jana Šafránková, Rudolf Franěk: KOMPARACE STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ ČVUT V HISTORICKÉ RETROSPEKTIVĚ


Jaroslava Vašutová: PARADIGMA AKADEMICKÉ KULTURY


Zprávy

Věra Šťastná: Boloňský proces – konference ministrů v Lovani ve dnech 28.–29. dubna 2009


Vladimír Jehlička: 50 let vysokoškolského vzdělávání učitelů v Hradci Králové


Helena Zlámalová: Konference E-learning forum 2009


Jana Šiková: Vláda podpořila rozvoj vzdělanosti v Ústeckém kraji


Rostislav Hladký: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Univerzita Palackého v Olomouci je nejúspěšnějším žadatelem v ČR


Jana Šiková: UJEP získala desítky milionů na inovaci a zkvalitňování studia


Hana Bumbová: Cisco Networking Academy na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zahájila 26. 3. činnost otevřením nejmodernější laboratoře pro výuku odborníků v oblasti počítačových sítí


Josef Beneš: Informace o projektu řešeném v rámci Národního programu výzkumu II


Jiří Semrád: Za prof. PhDr. Jarmilou Skalkovou, DrSc.


Recenze

Libor Prudký: Liesmann, Konrad Paul – Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění


Alena Vališová: Matulčíková, Mária – Reformno-pedagogické a alternativne školy a ich prinos pre reformu školy


Jan Beseda: N’Dri T., Assié-Lumumba – Cyberspace, distance learning, and higher education in developing countriesDokumenty

Vladimír Roskovec: Boloňský proces 2020 – Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v novém desetiletí Komuniké konference evropských ministrů odpovědných za vysoké školství Lovaň, 28.–29. května 2009


Profesoři jmenovaní s účinností od 2. března 2009
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist