AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 15/2007, č. 4
---------------------------------------

Články

Ivana Schmejkalová: Zahraniční cesty pedagogů Ostravské univerzity v Ostravě, jejich motivace cestovat a hodnotové orientace


Zprávy

Silvie Brožová: Představení projektu ENVI – YOUNG


Dominika Šrajerová: Mezinárodní projekt Research in the Non-university Higher Education Sector in Europe


Alena Vališová: Počítače a moderní technologie ve vzdělávání (zkušenosti z mezinárodní konference IASTED z Beijingu)


Helena Zlámalová: Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých v Libereckém kraji


Ivana Capková: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s., změnila název


Diskuse na aktuální téma

Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“ – zpráva hodnotitelů


Očima studentů

Kateřina Vyhňáková: Národní dotazníkové šetření studentů


Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Jana Šturzová: Katedra filosofie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci


Hana Sochorová: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě


Dokumenty

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán vzdělávání dospělých


Studie

Helena Zlámalová: Distanční vzdělávání a ELearning v evropských zemích


Karel Šima: Institucionální financování výzkumu a vývoje v ČR


Drahomíra Kraťková, Libor Nováček: Spolupráce vysokých škol a vyšších odborných škol se zaměstnavateli, zaměstnatelnost absolventů v regionu VysočinaCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist