AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 15/2007, č. 3
---------------------------------------

Stalo se...

DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH


Články

Jarmila Skalková: Vzdělávání a aktuální výchovné problémy


Zprávy

Libor Nováček: Ohlédnutí za XIV. ročníkem veletrhu Gaudeamus 2007


Vladimír Roskovec: Co nového v projektu OECD „Thematic Review of Tertiary Education“


Zbyněk Vydra: Konference „Viktor Fischl– příběh českých židů ve 20. století“


Helena Zlámalová: Zamyšlení nad průběhem a výsledky konference a soutěže eLearning 2007 v Hradci Králové


Iva Prochásková: Univerzitní knihovna slaví desáté výročí otevření nové budovy


Marek Neruda: Study Abroad Fair 2007 aneb Veletrh studia v zahraničí na ČVUT v Praze


Diskuse na aktuální téma

Projekt OECD „ThematicReview of Tertiary Education“ – zpráva hodnotitelů


Očima studentů

Daniela Barnášová: International Student Club na Ostravské univerzitě v Ostravě


Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Miroslav Krejča, Jan Váchal, Jarmila Fuxová: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích


Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.: Vědecko-výzkumná činnost a vědecká výchova na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v akademickém roce 2006/2007


Dokumenty

Profesoři jmenovaní s účinností od 5. listopadu 2007


Studie

Jan Kohoutek, Jiří Závada: Tvorba národních kvalifikačních soustav ve vybraných evropských státech a v ČR v návaznosti na Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní vzdělávání a Kvalifikační rámec Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Komparativní studie


Denisa Škopová: Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem II. – Situace v České republice (text volně navazuje na článek Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem I. – Zkušenosti ze světa, který byl publikován v minulém čísle časopisu Aula)


Helena Šebková, Jan Kohoutek: Od Sorbonny do Londýna – analýza dokumentů zajišťování kvality v Trends I-V v souvislosti s komuniké a deklaracemi Boloňského procesuCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist