AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 15/2007, č. 2
---------------------------------------

Stalo se...

Věra Šťastná: Implementace Boloňského procesu – konference ministrů odpovědných za vysoké školství v Londýně 2007


Články

Jaroslav Bláha, Jan Melichar: K PROBLEMATICE ODBORNÉ VÝUKY STROJNÍCH INŽENÝRŮ


Zprávy

Karel Helman, Vladimír Přech: Jazykově odborná tvořivost na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze 8 (2006/2007)


Jitka Vanýsková: Propojení medicíny s technikou v novém studijním oboru na Vysokém učení technickém v Brně


Jindra Lisalová: Konference IGIP-SEFI v Miskolci (Maďarsko)


Jindra Lisalová: Perspektivy humanitního vzdělávání studentů technických vysokých škol


Monika Vejchodová: Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu – úspěšný projekt Univerzity Pardubice spolufinancovaný z ESF


Dana Hanesová: Cielená jazyková a počítačová príprava študentov učiteľstva v Slovenskej republike


Jan Hán: Interuniverzitní studium v síti vybraných univerzit ČR


Jana Šturzová: Humanitní vědy dnes a jejich budoucnost


Michaela Hrubá: Studenti Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dokumentují pevnostní město TEREZÍN


Hana Ripková: Česko-americká cena pro talentované studenty


Diskuse na aktuální téma

Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“ – zpráva hodnotitelů


Očima studentů

„To be or not to be Ph.D.” (Valerie Wágnerová)


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů


První samostatný vysokoškolský ústav na Vysokém učení technickém v Brně


Dokumenty

18 May 2007, London Communiqué, Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world


Studie

Denisa Škopová: Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem I. – Zkušenosti ze světa (na text volně naváže článek Spolupráce vysokých škol s podnikatelským sektorem II. – Situace v České republice, který bude publikován v příštím čísle časopisu Aula)


Martina Kadlecová: Univerzitní sport na University of New Orleans – případová studieCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist