AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 14/2006, č. 4
---------------------------------------

Stalo se

Konference Evropské univerzitní asociace


Články

Drahomíra Kraťková, Jana Motyková, Jarmila Baštová: Rovné příležitosti žen a mužů ve výuce a vědě na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice


Roman Švaříček: Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality


Karel Šima: Paradigma společnosti vědění a jeho uplatnění v evropské vysokoškolské politice


Zprávy

Jan Kohoutek: 28. forum Evropské asociace pro institucionální výzkum (EAIR)


Helena Grecmanová, Pavel Neumeister, Jana Vašťátková: Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru


Andrea Nová: Otevřená věda


Jan Kohoutek: 6. letní přednášková série Centra pro studium vysokoškolské politiky (CHEPS)


Drahomíra Kraťková: Optimální profil absolventa technické vysoké školy


Václav Štětka: Mezi absolventy Masarykovy univerzity převládá spokojenost s pracovním uplatněním


Milada Švecová: Příprava budoucích učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově v Praze v kontextu kurikulární reformy základního a středního vzdělávání


P. Andres, D. Dobrovská, M. Tureckiová, A. Vališová: Společnost a vzdělávání – vzájemné zrcadlení; Zpráva o mezinárodní konferenci „Knowledge and its Communities“


Dana Dobrovská: Studentské podvádění pomocí elektronických prostředků


Valerie Wagnerová: Zahraniční studenti začali semestr na Univerzitě Pardubice


Martin Zahradník: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj Letní školy v Litomyšli


Roman Kozel: Zpráva o konání Národní konference Distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost


Václav Hájek, Lenka Slavíková: 60 let pedagogických fakult v Československu


Prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc.; 2. 12. 1928 - 22. 8. 2006


Diskuse na aktuální téma

Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“ – Národní podkladová zpráva za ČR


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Kateřina Demnerová: Ústav biochemie a mikrobiologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze


Milan Pol, Klára Šeďová, Kateřina Trnková: Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


Kdo je kdo

Kofi Nkrumah-Young, DBA , MBA , BA , M.J.I.M., J.P.


Dokumenty

Profesoři jmenovaní s účinností od 6. listopadu 2006


Vysoké školy ve Slovenské republice


Poměr počtu studentů doktorského studia k celkovému počtu studentů na českých veřejných vysokých školách v akademických letech 2000/2001 a 2005/2006


Studie

Petr Pabian, Marek Melichar, Helena Šebková: Financování vysokého školství očima nejdůležitějších zainteresovaných institucí a skupinCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist