AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 14/2006, č. 3
---------------------------------------

Úvodem

Stalo se...


Články

Jana Motyková: Analýza aktuální situace v realizaci a přípravě strukturovaného studia učitelství na pedagogických fakultách


Lucie Paulovčáková: Dotazníkové šetření absolventů katedry andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Lenka Menclová, Jarmila Baštová: Vybrané výsledky ze sociologického šetření studentů veřejných a soukromých vysokých škol roku 2005 v České republice


Zprávy

Karel Helman, Vladimír Přech: Jazykově odborná tvořivost na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze 8 (2005/2006)


Jarmila Baštová: Učená společnost České republiky


Projekt Vysokoškolská pedagogika (VYSPA)


15. výročí činnosti Grantové agentury Akademie věd ČR


Univerzita pro střední generaci


Z Univerzity Pardubice


CSVŠ se zapojilo do projektu Eurostudent III


Stanislav Dekoj: Rozhovor s prof. PhDr. Janem Kellerem, CSc., na téma „vzdělanostní společnost“


Nová role vysokých škol


Lumírova tříska pod kůží akademické obce


Diskuse na aktuální téma

Bakalářská práce na vysoké škole


Očima studentů

Konec civilizace aneb nový překrásný svět vysokých uměleckých škol


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

M. Havel: Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy v Praze


Petr Suchý: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií MU v Brně


Kdo je kdo

Andreas Schleicher


Dokumenty

Poměry počtu studentů bakalářského studia


Studie

Petr Pabian: Dynamika terciárního vzdělávání a vysokoškolská legislativa: Analýza legislativy pro terciární vzdělávání v evropských zemíchCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist