AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 14/2006, č. 2
---------------------------------------

Úvodem

Stalo se...


Články

Dana Dobrovská: „Dobrý učitel“ technických předmětů z pohledu studentů ČVUT v Praze


Jindra Lisalová: Průzkum výuky ICT a multimédií při přípravě budoucích pedagogů


Jana Šafránková: Uplatnění absolventů ČVUT v Praze na trhu práce


Jarmila Smazalová: Ze Západočeské univerzity v Plzni 50. výročí založení knihovny Fakulty pedagogické


17. Mezinárodní letní jazyková škola ve dnech 10.–28. 7. 2006


Hana Rendlová: Společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA


Aleš Vlk: Průmysl a školy: spojité nádoby


Jana Hrubá: Bílá kniha po pěti letech – a co bude dál?


Alena Vališová, Jiří Měřička: Akreditace vysokoškolského technického studia v Turecku


Josef Maňák: Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Jarmila Baštová: Konference Orbis Pictus


Pavel Němec, Aleš Vlk: Informace o stavu soukromého vysokého školství v roce 2004


Libor Nováček, Marcela Šmídová, Marek Melichar: GAUDEAMUS 2005. Výsledky sociologického šetření


Vladimír Kopřiva, Milena Bušová: Kurz vysokoškolské pedagogiky pro akademické pracovníky vysokých škol z pohledu jeho absolventů


Drahomíra Kraťková: IV. otevřená konference SKAV


Stanislava Fedrová, Veronika Kratochvílová: Poetika programu – program poetiky


Markéta Moravcová, Světlana Beránková: 3. studentská vědecká konference Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice


Vladimír Roskovec: Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“


Diskuse na aktuální téma

Výzkum a vývoj na vysokých školách v České republice


Očima studentů

Pavel Obrdlík: Zelená univerzita – mysli globálně, jednej lokálně


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Pavla Pečinková: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


Josef Švec: Vysoká škola finanční a správní v regionu Most


Kdo je kdo

Janis Stonis


Dokumenty

Profesoři jmenovaní s účinností od 2. května 2006


Vladimír Šilhán: Regionální struktura vysokého školství v České republice v akademickém roce 2004/2005 v porovnání s akademickým rokem 1999/2000


Marta Šlemendová: Seznam škol, které poskytují studium MBA *) v ČR


Studie

Libor Nováček: Poradenství na českých vysokých školách a prezentace poradenských centerCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist