AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 14/2006, č. 1
---------------------------------------

Úvodem

Stalo se...


Články

Jana Šturzová: Sociální portrét studentů doktorských studijních programů v ČR – pilotní sonda


Drahomíra Kraťková: Rovné příležitosti žen a mužů ve výzkumu a vývoji na vysokých školách v České republice


Elena Fedotova: Internacionalizace vysokého školství v Rusku


Marcela Šmídová, Jana Hamanová: Vliv demografického vývoje na vysoké školství ČR do roku 2010


Ivan Turek: Doktorandské štúdium pre učiteľov technických predmetov


Zprávy

William J. Cabaniss, velvyslanec Spojených států amerických v České republice: Dveře otevřené mezinárodnímu vzdělávání


Josef Tichý, Veronika Kratochvílová: Deset let Masarykova ústavu v Akademii věd ČR


Zuzana Nováková: Celostátní konference podpořila nejen studentské organizace


Karel Schmeidler: Kongres univerzit – AESOP


Akademický sněm AV ČR


Milada Písková: K současnému stavu a perspektivám knihovnického vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě


Veronika Kratochvílová: Sociologický ústav AV ČR slaví 40 let od svého založení


Valerie Wágnerová, Monika Vejchodová, Yveta Linhartová: Z Univerzity Pardubice


Jiří Měřička: Globalizace a vysoké školy v kontextu 34. Mezinárodního sympozia IGIP 2005


Lenka Melková, Kamila Vodrážková: Činnost a historie studentského vědeckého kroužku katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


Diskuse na aktuální téma

Bakalářské studium v současnosti


Očima studentů

Jan Vlastník: Studentská reprezentace v Pardubicích


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Helena Grecmanová: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností


Václav Švorčík: Ústav inženýrství pevných látek Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze


Kdo je kdo

Anne-Barbara Ischinger


Dokumenty - Do vaší databanky

Rektoři veřejných vysokých škol jmenovaní s účinností od 1. února 2006 (v abecedním pořadí)


Nové fakulty


Počty studentů-cizinců na českých veřejných, státních a soukromých vysokých školách. Porovnání stavu v akademickém roce 2000/2001 a 2004/2005


Na adrese www Veřejné vysoké školy v ČR


Studie

Lenka Menclová, Jarmila Baštová: Vysokoškolský student v České republice – komparace dat z výzkumů let 1992–2005CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist