AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 13/2005, č. 4
---------------------------------------

Články

Petr Fiala: Proměny univerzit a jejich prostředí


Jana Šafránková: Názory studentů ČVUT v Praze na studium (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004)


Jana Šturzová: Výsledky projektu o spolupráci vysokých škol s podniky


Milada Švecová, Václav Pumpr, Pavel Beneš, Josef Herink: Nové přístupy k přípravě a dalšímu vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů na Univerzitě Karlově v Praze


Zprávy

Richard Veleta: Fórum TTnetu ČR: podpora profesionality učitelů, lektorů a instruktorů


Lenka Ruppertová, Radim Valenčík: Konference „Lidský kapitál a investice do vzdělání“


Emil Kříž: Historie, současnost a perspektivy v přípravě učitelů


Jan Kohoutek: 27. Výroční fórum EAIR


Kateřina Murlová: Pražské vysoké školy úspěšně čerpají dotace z Evropské unie


Stanislav Nečas: Mezinárodní konference „Bezpečnost v podmínkách organizací a institucí ČR“ na Soukromé vysoké škole ekonomických studií


Ivana Hönigová, Jarmila Baštová: Co znamená udržitelnost pro univerzity


Renata Wohlgemuthová, Vratislav Čapek: Vzdělávání pracovníků cestovního ruchu na vysoké škole


Daniel Topinka: Kabinet interkulturních studií při katedře sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci


Naďa Koníčková, Jiří Burianek: Program JRC (Společné výzkumné středisko Evropské komise) pro nové členské země


Karel Schmeidler: O výchově inženýrů, architektů a urbanistů k zájmu o životní prostředí


Jarmila Baštová: Kulatý stůl ke vzdělávací politice


Marcela Šmídová: Vysokoškolští studenti a manažeři firem


Zdeňka Kulhánková: Z Univerzity Pardubice


Jana Motyková: Elearning v Hradci Králové poprvé on-line


Vysoké školy 1990–2005

Vladimír Roskovec: Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc., dr.h.c


Očima studentů

Pavel Polívka: Kdo jsou koordinátoři a proč vznikli?


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Milena Lenderová: Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice


Radomila Soukalová: Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


Kdo je kdo

Ronald Anthony Barnett


Dokumenty

František Ježek: Čas vizí, strategií a politik


Profesoři jmenovaní s účinností od 1. listopadu 2005


Vladimír Šilhán: Absolventi veřejných vysokých škol podle vysoké školy v akademickém roce 2004/2005 v porovnání za 5leté období (tj. s rokem 1999/2000) se zřetelem k pohlaví absolventů


Studie

Marek Melichar: Focus Groups v projektu „Výzkum závislostí demografického vývoje a priorit Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol do roku 2010“CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist