AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 13/2005, č. 3
---------------------------------------

Stalo se...

Věra Šťastná: Bergenské souvislosti


Články

Arnošt Veselý: Co je a není společnost vědění ?


Petr Noskievič, Roman Kozel: Výzkum uplatnění absolventů VŠB–TU Ostrava na trhu práce


Beata Kosová: Európské trendy rozvoja celoživotného vzdelávania a jeho koncepcia v podmienkach Slovenska


Jana Krejčíková: Systém celoživotního vzdělávání lékařů v České republice


Ivo Vondrák: Proč zavádět systém managementu jakosti na univerzitní pracoviště


Zprávy

Luboš Lukasík: Pomoc klastrů v regionech


Richard Veleta: Spolupráce vysokých škol se sociálními partnery v rámci sítě TTnet ČR


Karel Schmeidler: Světová urbanistická konference (Chalmers University, Göteborg)


Lubomír Chamout: Komplexní pojetí výuky geodezie na České zemědělské univerzitě v Praze


Marek Melichar: Workshop k projektu IMHE OECD: („Funding Systems and their Effects on Higher Education Systems”) Porto, 16.-17. června 2005


Dana Dobrovská: Konference HERDSA 2005 Higher Education in a Changing World Sydney, Austrálie, 2.–6. 7. 2005


Jarmila Baštová: Světový kongres literárněvědné bohemistiky


Jarmila Smazalová: Ze Západočeské univerzity v Plzni


Jana Motyková: Konference Sharable Content Objects (SCO) 2005


Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (The New Anglo-American College in Prague)


Vysoké školy 1990–2005

Vladimír Roskovec: Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.


Očima studentů

Jiří Cvachovec: Povedl se můj studijní program?


Pavel Horák, Karel Bílek: Doktorské projekty očima studentů


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Ladislav Jirků: Polytechnika na Vysočině


Peter Mikulecký: Katedra informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové


Kdo je kdo

Jürgen Enders


Dokumenty

Marta Šlemendová: Na adrese www; Akreditace a hodnocení kvality na vysokých školách v některých evropských zemích


Vladimír Šilhán: Porovnání počtu studujících na českých vysokých školách ve školním období 2000/2001 a 2003/2004 z hlediska zastoupení žen


Studie

Hana Ripková: Kalifornský „Master Plan“ a česká Bílá kniha


Jaroslava Vašutová: Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelů jako aktuální potřebaCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist