AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 13/2005, č. 1
---------------------------------------

Články

Ondřej Svatoň: Výzkum závislostí demografického vývoje a priorit dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol do roku 2010


Jindra Lisalová: Porovnání studijních programů učitelství pro druhý stupeň základní školy a učitelství pro střední školy na pedagogických fakultách v České republice


Ivan Turek, Roman Hrmo: Efektívnosť novej koncepcie doplňujúceho pedagogického štúdia


Helena Šebková, Eva Münsterová: Akreditace a hodnocení kvality


Zprávy

J. Baštová, N. Matějková: Akademické centrum studentských aktivit


J. Měřička: 33. mezinárodní sympozium IGIP


J. Chromý: Výuka informatiky na Vysoké škole hotelové v Praze 8


Z. Caha: Vznik a vývoj neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání v Rakousku


Cena Praemium Bohemiae


G. Chvátalová: Senioři studovali ve virtuální škole


J. Motyková, H. Zlámalová: Odborný seminář a soutěž elearning 2004


J. Lisalová: SCHOLA04


J. Baštová: Konference v Brně


J. Dlouhý: Konference „Acid Rain 2005“


Igor Maukš: Vysoké učení technické v Brně oslavilo 105. výročí vzniku


Jarmila Smazalová: ZE Západočeské univerzity v Plzni


A. Vališová, J. Měřička: Inženýrská pedagogika – historie, současnost a perspektivy


K. Schmeidler: Úloha sociologie ve studijním plánu architekta a stavebního inženýra


Vysoké školy 1990–2005

V. Roskovec: Vysoké školy 1990–2005 – prof. RNDr. M. Černohorský, CSc.


Očima studentů

P. Obrdlík: Role a motivace studenta


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Jana Burešová: Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


Jaroslava Vráblíková: Katedra přírodních věd Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Drahomíra Kraťková: Vogtländische Fachhochschule Plauen


Kdo je kdo

Guy Neave


Dokumenty - Do vaší databanky

Změna zákona o vysokých školách


Akademie věd České republiky


Počty studentů na českých vysokých školách v akademickém roce 2003/2004 v krajích


Studie

Libor Nováček: Přístupy k placení školného (komparativní studie)CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist