AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 12/2004, č. 4
---------------------------------------

Články

Jarmila Baštová, Drahomíra Kraťková, Lenka Menclová, Jana Šturzová: Postavení žen v akademických funkcích na českých vysokých školách


Jindra Lisalová, Anna Papřoková, Jiří Průcha: Hodnocení absolventů kurzu IGIP


Zdenek Dytrt: Výuka etiky na vysokých školách?


Jana Motyková: Celoživotní vzdělávání na českých veřejných vysokých školách – analýza Dlouhodobých záměrů vysokých škol


Josef Vochozka: TEMPUS je i pro naše vysoké školy


Alexander Borovský: Požiadavky podnikovej praxe na absolventov technických univerzít


Václav Krištof: Konference o životě a díle Josefa Škvoreckého


Zprávy

Lenka Ruppertová, Radim Valenčík: Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání


Martin Frisch, Helena Šebková: Seminář k projektu „Hodnocení kvality vysokých škol“


Jiří Měřička: Pedagogická a psychologická příprava učitelů odborných předmětů


Jarmila Smazalová, Vladimíra Zikmundová: Zprávy ze Západočeské univerzity v Plzni


Z Akademie věd ČR


Hana Štoselová: Centrum pro inovaci a transfer technologií Univerzity Palackého v Olomouci


Mezinárodní soutěž


Jarmila Baštová: Z Evropské unie Poradní orgány Evropského společenství


Velký Evropan Jacques Delors


Oto Roth: Výzkumný projekt Financování vysokého školství


Věra Šťastná: Konference ve Štrasburku


Naděžda Matějková: Výuka projektového řízení na vysokých školách


Jindra Lisalová: Itálie – vstup na vysoké školy


Univerzita obrany


Lenka Vaisová: Konference „Uplatnění výzkumu, vývoje a inovací v průmyslových podnicích“


Emil Šlemenda: Vysoká škola je nejen učení


Diskuse na aktuální téma

Neúspěšnost ve studiu


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

David Lukáš: Katedra netkaných textilií Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci


Karel Klusáček: Technologické centrum AV ČR


Kdo je kdo

Louise Morley


Dokumenty - Do vaší databanky

Vladimír Šilhán: Přepočtený počet pedagogických a vědeckých pracovníků na českých veřejných vysokých školách v roce 2003


Vladimír Šilhán: Procentní vyjádření poměru počtu – profesorů a docentů – vědeckých pracovníků k celkovému počtu pedagogických pracovníků na českých vysokých školách v roce 2003


Marta Šlemendová: Na adrese WWW Společnosti vědeckotechnických parků ČR


Jindra Lisalová: Internetové adresy „Konference rektorů“ vybraných evropských zemí


Profesoři jmenovaní s účinností od 15. října 2004


Studie

Pavel Němec: Soukromé vysoké školy v roce 2003CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist