AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 12/2004, č. 3
---------------------------------------

Stalo se...

Stalo se...


Články

Jana Šturzová: Význam univerzit a vysokých škol pro regiony


Jiří Závada: Spolupráce britských vysokých škol se sférou podnikání


Karel Rýdl: Akreditační systém v Německu a Boloňská deklarace


Kateřina Murlová: Peníze z Evropského sociálního fondu mohou získat i vysoké školy


Ludvík Eger: Blended learning


Helena Zlámalová: Co přinesla III. národní konference distanční vzdělávání v České republice – současnost a budoucnost


Jindra Lisalová: Porovnání studijních programů učitelství pro první stupeň základní školy


Karel Schmeidler: Aplikace humanitních věd v technických vědách


Zprávy

Jan Kohoutek: 8. a 9. seminář Projektu Higher Education Reform Network (HERN)


K. Helman, V. Přech: Druhý ročník přehlídky cizojazyčných prezentací na Soukromé vysoké škole ekonomických studií v Praze 8


Jarmila Smazalová: Zprávy ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU)


Václav Krištof: Literární akademie (soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)


Ivan Augustin: Slezská univerzita v Opavě


Z Evropské unie: Společná zahraniční a bezpečnostní politika


Velký Evropan Javier Solana


Lucie Chaloupková: Aktivity Česko-saského univerzitního centra


Jindra Lisalová: Rakousko – vstup na vysokou školu


František Ježek: Týden neklidu na vysokých školách


Zuzana Freibergová: Připravujeme konferenci „Poradenství pro studující vysokých škol – Praha 2004“


Jmenování rektora na Masarykově univerzitě v Brně


Diskuse na aktuální téma

Jarmila Baštová: Mobilita studentů a akademických pracovníků vysokých škol


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Ústav cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě


Kamil Janiš: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové


Kdo je kdo

Maria Slowey


Dokumenty

Na adrese www: Marta Šlemendová: Statistické úřady členských států Evropské unie


Přímé spojení s Evropskou unií – EUROPE DIRECT


Vladimír Šilhán: Přírůstky počtu studentů na českých veřejných a státních vysokých školách za období 2000/2001–2002/2003


Vladimír Šilhán: Srovnání českých soukromých vysokých škol z hlediska přírůstků počtu studentů za období 2000/2001–2002/2003Studie

Libor Nováček: Mobility studentů v rámci programu SOCRATES /ERASMUS (Analytická studie)CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist