AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 12/2004, č. 2
---------------------------------------

Stalo se...

Stalo se


Články

Drahomíra Kraťková: Rovný přístup žen ke vzdělání a výzkumu


Oto Roth: K modelovým koncepcím financování terciárního vzdělávání


Helena Zlámalová, Václav Vinš: Standardní vysokoškolské učebnice v distanční nebo kombinované formě studia


Jana Stávková, Hana Kulová: Názory absolventů MZLU v Brně na jejich uplatnění


Helena Zlámalová, Helena Šebková, Jiří Průcha: Současné možnosti a výhledy v oblasti celoživotního vzdělávání na vysokých školách v ČR


Vladimír Kopřiva, Ladislav Malota, Miriam Smutná: Pedagogická komunikace a strategie výuky v disciplíně biochemie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno


Hana Ripková: Přijetí na americké vysoké školy a standardizované testování


Vladimír Strečko: Niekol´ko fragmentov z dejín matematiky


Zprávy

Jan Kohoutek: Cena za výzkum vysokoškolské problematiky Mezinárodní asociace univerzit (oznámení o soutěži formou eseje)


Jana Šturzová: Seminář „Pěstování komunikačních dovedností jako předpoklad dalšího rozvoje osobnosti studenta“


Martin Kopecký: Několik poznámek k ambivalentní povaze distančního vzdělávání


Jarmila Baštová: Z Evropské unie Na cestě k evropskému výzkumnému prostoru


Dita Charanzová: Velký Evropan Salvador de Madariaga Rojo


Marina Mináriková: Zpráva o studentské konferenci v Plzni


Jindra Lisalová: Německo – vstup na vysokou školu


Prof. PhDr. Dana Tollingerová, CSc.


Diskuse na aktuální téma

Distanční vzdělávání na vysokých školách


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vladimír Čechák: Vysoká škola finanční a správní


Petr Kotlík: Ústav chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze


Kdo je kdo

Jon File


Dokumenty

Do vaší databanky, Na adrese www


Vladimír Šilhán: Regionální struktura vysokého školství v České republice v akademickém roce 2002/2003


Seznam rektorů platný od 1. března 2004


Profesoři jmenovaní s účinností od 1. června 2004


Studie

Jana Šafránková: Uplatnění absolventů ČVUT na trhu práce Výsledky sociologického průzkumu


Helena Šebková, Marta Šlemendová: Vzdělávací program Evropské unie Socrates Podprogram Minerva


Jaroslava Mikulecká: eDILEMA – výsledky projektu


Miloš Mazánek: Mezinárodní spolupráce v rámci programu Socrates – Minerva Projekt LabLink – Virtual student exchange by linking laboratories


Ilona Kočová, Jitka Hazuková: Představujeme projekt e-LSE (e-Learning in Science and Environmental Education)CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist