Contact

Centre for Higher Education Studies, Prague
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
U Dvou srpů 2024/2
150 00 Praha 5 - Smíchov
Karel Šima: sima@csvs.cz
Lenka Minksová : minksova@csvs.cz

Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1
110 00 Praha 1
Tereza Stöckelová: tereza.stockelova@soc.cas.cz
Alice Červinková: alice.cervinkova@soc.cas.cz
Tereza Virtová: tereza.virtova@soc.cas.cz

Department of Social Sciences, University of Pardubice
Katedra sociálních věd
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Petr Pabian: petr.pabian@upce.cz
Jana Dvořáčková : jana.dvorackova@upce.cz

Logo SOU       Logo CSVŠ       Logo UPCE